L’Associació

llars de crianca cami

L’Associació Llars de Criança

Som una associació sense ànim de lucre que vol promoure i donar a conèixer la figura de la mare/pare de dia com a opció educativa, afavorint-ne l’accés a les famílies i potenciant l’ocupació en aquest sector.

Al mateix temps volem sensibilitzar i facilitar informació sobre aquesta opció educativa a l’opinió pública, reclamant el reconeixement legal de l’activitat.

Aquest model d’atenció a la petita infància, reconegut oficialment en diversos països d’Europa des de fa anys busca ajudar a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.

Les mares/pares de dia oferim un servei d’atenció a la petita infància personalitzat, professional i de qualitat a la nostra llar, amb un ritme i ambient quotidià.

Des de la pròpia casa, convenientment adaptada i equipada, posem a disposició la nostra experiència per acompanyar en el seu creixement a un nombre reduït d’infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, i en ocasions també fins als 6 anys, dins d’un ambient acollidor, tranquil i amorós, respectant el ritme natural i individual de desenvolupament de cada infant.

Des de l’Associació Llars de Criança defensem un moviment pedagògic global on l’educació està centrada en la persona.

Donem cabuda a diferents referents pedagògics: Emmi Pliker: Loczy , Maria Montessori, Loris Malaguzzi: Reggio Emilia, Waldorf, Rebecca Wild, Germanes Agazzi, Elionor Goldschmied, Aucouturier, Educació Viva, etc. que comparteixen aquests principis metodològics:

  • la individualització
  • la socialització
  • la globalització i l’aprenentatge significatiu
  • la importància de l’experimentació i la manipulació
  • l’acompanyament respectuós i la importància de l’educació emocional

Així mateix, considerem imprescindible la formació continuada i la supervisió entesa com un acompanyament respectuós a les mares/pares de dia.