Les mares de dia

Les Mares/Pares de Dia som educadores professionals que oferim a la nostra pròpia llar, degudament adequada, un servei d’atenció a la petita infància ( fins a 3 anys i en alguns casos fins a 6 anys) personalitzat, professional i de qualitat, en grups molt reduïts i en un ambient acollidor i familiar.

Els principals trets característics d’aquest servei són:

  • ràtio molt reduïda (un adult per tres o quatre infants, i en casos excepcionals cinc, o bé, si l’espai ho permet, dos adults amb la mateixa ràtio)
  • flexibilitat horària
  • professionals amb formació i experiència en un context que dóna continuïtat a la llar de la família de l’infant.

Aquestes característiques faciliten poder observar i identificar les necessitats educatives i emocionals individuals de cada infant, i oferir-li l’acompanyament, els recursos i l’ambient adequats.

Aquest servei de conciliació de la vida laboral i familiar, reconegut oficialment fa molts anys arreu d’Europa i, dins l’estat espanyol, a Madrid, Galícia i Navarra, dóna la possibilitat que els fills dels pares que han d’anar a treballar puguin viure unes hores del seu dia a dia acompanyats d’un grup molt reduït d’iguals, en un ambient tranquil i amorós.

Referents pedagògics

Les mares/pares de dia de l’Associació Llars de Criança es basen en diferents referents pedagògics pròxims a l’educació viva i la criança natural, per tal de desenvolupar la seva tasca d’acompanyament des d’una mirada especialment respectuosa cap a les necessitats vitals dels infants.

A tall d’exemple podem destacar:

Pestalozzi, Montessori, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Emmi Pikler (Lòczy), Waldorf, Rebeca Wild y Mauricio, Germanes Agazzi, Elinor Goldschmied, Aucouturier…

Aquestes pedagogies se centren en les necessitats i interessos de l’infant, respectant les seves etapes evolutives. Consideren imprescindible l’activitat autònoma dels nens i nenes que sorgeix de la pròpia espontaneïtat així com de la seva curiositat natural.