Com a Mare de dia?

Com a Mare de dia

Per fer-te sòcia de Llars de Criança has de tenir els següents requisits o estar en procés de tenir-los.

L’Associació treballa per oferir diversos serveis a cada mare i pare de dia, independentment del moment professional i vital en el que es trobi.

1. Activitats de formació pròpia:

  • Oferta de cursos d’aprofundiment, monogràfics, xerrades o tallers amb descompte.

2. Acompanyament personalitzat en la gestió:

  • En el dia a dia de la llar de criança.
  • Suport en les relacions amb els agents de l’entorn de la llar de criança (per exemple: ajuntaments, propietaris o comunitats de veïns de les llars, etc.).

3. Treball en xarxes territorials:

On les llars de criança s’agrupen per proximitat:

  • Espais de reunió, de trobada, de col·laboració entre les mares/pares de dia del territori.
  • Canals de comunicació i informació específics (grups de WhatsApp, Telegram, etc.)
  • Organització de trobades grupals amb totes les xarxes.

4. Activitats de suport i supervisió grupal amb la col·laboració d’una psicòloga especialitzada.

5. Recursos i documentació de treball:

  • Documents i recursos per facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament de la professió de mare/pare de dia.
  • Cessió de material específic de l’Associació per a participar en actes públics (per exemple: carpa i pancarta per fires o jornades del territori) i per fer difusió entre les famílies.
  • Cessió d’ús del logo de l’Associació en la publicitat de la llar de criança (no vàlid per a projectes derivats).

6. Difusió de la professió de mare/pare de dia i les llars de criança a la web, xarxes socials de l’Associació i a través de sessions de divulgació.

7. Catàleg de psicopedagogs, terapeutes i projectes de la Guia Amiga amb descompte.

 

Si estàs iniciant o tens un projecte de LLar de Criança i vols associar-te a Llars de Criança cal que omplis el següent  formulari