A les mares/pares de dia

 

Què oferim a mares/pares de dia?

L’Associació treballa per oferir diversos serveis a cada mare i pare de dia, independentment del moment professional i vital en el que es trobi.

Què oferim a mares/pares de dia consolidats:

1. Activitats de formació pròpia:

 • Oferta de cursos d’aprofundiment, monogràfics, xerrades o tallers amb descompte.

2. Acompanyament personalitzat en la gestió:

 • En el dia a dia de la llar de criança.
 • En la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil professional individual específica per a mare/pare de dia i amb descompte.
 • Suport en les relacions amb els agents de l’entorn de la llar de criança (per exemple: ajuntaments, propietaris o comunitats de veïns de les llars, etc.).

3. Treball en xarxes territorials:

On les llars de criança s’agrupen per proximitat:

 • Espais de reunió, de trobada, de col·laboració entre les mares/pares de dia del territori.
 • Canals de comunicació específics (grups de WhatsApp, grups de Facebook, etc.)
 • Organització de trobades grupals amb totes les xarxes.

4. Activitats de suport i supervisió grupal amb la col·laboració d’una psicòloga especialitzada.

5. Recursos i documentació de treball:

 • Documents i recursos per facilitar l’aprenentatge i el desenvolupament de la professió de mare/pare de dia.
 • Cessió de material específic de l’Associació per a participar en actes públics (per exemple: carpa i pancarta per fires o jornades del territori) i per fer difusió entre les famílies.
 • Cessió d’ús del logo de l’Associació en la publicitat de la llar de criança (no vàlid per a projectes derivats).

6. Difusió de la professió de mare/pare de dia i les llars de criança a la web, xarxes socials de l’Associació i a través de sessions de divulgació.

7. Catàleg de psicopedagogs i terapeutes amb descompte.

Què oferim a mares/pares de dia en procés:

1. Activitats de formació pròpia:

 • Oferta del CURS D’INICIACIÓ MARE/PARE DE DIA: Formació teòrica-vivencial que dota de les bases sociopedagògiques, de gestió i d’acompanyament fonamentals per iniciar un projecte de servei de criança a la llar. Dissenyat i desenvolupat per formadores amb llarga experiència amb col·laboració de professionals de les llars de
  criança.
 • Oferta de cursos d’aprofundiment, monogràfics, xerrades o tallers amb descompte.

2. Acompanyament personalitzat en la gestió:

 • En el procés de creació de la llar de criança.

3. Organització d’espais de trobada.

4. Catàleg de psicopedagogs i terapeutes amb descompte.

 

Què oferim?

La quota per ser sòcia com a mare/pare de dia en procés o consolidada és de 120 euros anuals.

Més informació

Si vols obtenir més informació o vols associar-te, no dubtis en contactar-nos: socis@llarsdecrianca.cat.