L’Associació

L’Associació Llars de Criança

L’Associació Llars de Criança és una associació sense ànim de lucre que vol promoure i donar a conèixer la figura de la mare/pare de dia com a opció d’acompanyament a la petita infància i a les seves famílies, afavorint-ne l’accés i potenciant l’ocupació en aquest sector a tota Catalunya.

Al mateix temps volem sensibilitzar i facilitar informació sobre aquesta opció d’acompanyament de 0-3 i a les seves famílies a l’opinió pública, reclamant així el reconeixement legal de l’activitat amb les administracions competents.

Aquest model d’atenció a la petita infància, reconegut oficialment en diversos països d’Europa i a diverses comunitats autònomes com Madrid, Navarra i Galicia des de fa anys, afavoreix principalment a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.

Les mares/pares de dia oferim un servei d’atenció a la petita infància personalitzat, professional i de qualitat a la nostra llar, al ritme de cada família i en un ambient quotidià. Amb adaptacions pausades i amb una ràtio d’infants molt petita.

Des de la pròpia casa, convenientment adaptada i equipada, posem a disposició la nostra experiència per acompanyar en el seu creixement a un nombre reduït d’infants (4-5) i d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys (en ocasions també fins als 6 anys) dins d’un ambient acollidor, tranquil i amorós, respectant el ritme natural i individual de desenvolupament de cada infant.

Des de l’Associació Llars de Criança defensem un moviment pedagògic on l’educació està centrada en la persona.

Donem cabuda a diferents referents pedagògics: Emmi Pliker, l’institut Lóczy, Maria Montessori, Loris Malaguzzi, la metodologia Reggio Emilia, la Waldorf, Rebecca Wild, les germanes Agazzi, Elionor Goldschmied, Aucouturier, Educació Viva, etc, que comparteixen aquests principis metodològics:

  • la individualització
  • la socialització
  • la globalització i l’aprenentatge significatiu
  • la importància de l’experimentació i la manipulació
  • l’acompanyament respectuós i la importància de l’educació emocional

Així mateix, considerem imprescindible una formació continuada i supervisió entesa com un acompanyament respectuós a les mares/pares de dia.