El paper de l’adult en el joc 

Segur que en més d’una ocasió hem escoltat els múltiples beneficis que aporta el joc en la infància. Sabem que el joc és la manera que tenen els infants per relacionar-se i entendre el món. Per això és important reflexionar sobre com han de ser les condicions perquè aquest joc es desenvolupi de manera saludable.


El joc anirà variant en funció dels interessos i de l’etapa evolutiva de cada infant, però sempre hi ha un element comú i és que el veritable joc lliure surt d’un estímul interior del propi infant, que va de dins cap a fora, no a l’inrevés.

Per això, el nostre paper com adultes hauria de centrar-se més en aspectes com vetllar per un ambient segur i relaxat, en poder garantir la llibertat de moviment, assegurar un temps suficient de joc i oferir materials adequats per a cada moment, espai i etapa.


Hem de tenir present que aquests materials han de poder permetre despertar la sensorialitat, l’exploració i la construcció de mons imaginaris. Això vol dir que cal prioritzar aquells elements i materials desestructurats, aquells poc definits i que no tenen una única funció, d’aquesta manera possibilitarem un joc ric i plaent on poden creuar-se un munt d’hipòtesis i reptes que aniran construint i alimentant l’aprenentatge de l’infant.
Els infants amb el joc lliure ens demostren que allà on nosaltres veiem una taula, ells hi veuen una cabana per amagar-s’hi, allà on nosaltres veiem un esglaó, ells troben un element perfecte per saltar i superar petits reptes.

Sempre que puguem i malgrat que ens costi hem d’evitar que el joc sigui dirigit, ja que avançar-nos a les seves pròpies conclusions, investigacions, etc. pot limitar la seva imàginació, capacitats i afeblir la satisfacció. Podem acompanyar-los desde la mirada o un somriure, que sàpiguen que hi som allà si ens necessiten o per si ens volen compartir les seves descobertes, però sense interferir.

Sovint, darrere d’una escena de joc simbòlic ens volen expressar un desig, un sentiment o un malestar i hem d’aprofitar per veure-hi més enllà, observant i posant-hi consciència per poder-los acompanyar en tots els seus processos vitals.

Les adultes podem aprofitar aquest llenguatge tan valuós que ens proporciona el joc per entendre millor als nostres petits.