Avís legal i política de privacitat

Avís de cookies?

Llars de Criança pot utilitzar cookies quan una persona usuària navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor amb la finalitat d’enregistrar les activitats de la usuària durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel nostre web s’associen exclusivament amb una usuària anònima i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina web reconegui el navegador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, la persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar aquesta pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel web.

Les cookies utilitzades en aquest web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caràcter personal.

Enllaços a altres pàgines web:

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixis amb atenció la política de cada pàgina per la que naveguis i et posis en contacte amb les persones propietàries per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obtens l’enllaç a la nostra pàgina web a través d’alguna web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.