Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

La confidencialitat de les teves dades personals és un aspecte fonamental per a l’Associació Llars de Criança.

 En fer ús d’aquest web, la persona usuària accepta quedar vinculada a les condicions del present avís.

La nostra política de dades està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació proporcionada. A aquests efectes, preguem que llegeixis atentament el nostre avís legal i la nostra política de privacitat.

Llars de Criança es reserva el dret de modificar el present avís legal i política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o organismes superiors. L’ús del web després dels canvis n’implicarà l’acceptació.

En cas de dubte en relació amb l’avís legal o la present política de privacitat, si us plau, contacta amb la nostra delegada de Protecció de Dades per correu electrònic a
llarsdecrianca@gmail.com

Qui és la responsable de la Protecció de Dades?

L’Associació Llars de Criança, amb NIF G66033721.

L’entitat Associació Llars de Criança és la titular d’aquest lloc web.

Com obtenim les teves dades personals?

Obtenim les teves dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte amb l’Associació per a sol·licitar informació sobre els serveis, les activitats i formació de Llars de Criança.

Llars de Criança està legitimada per recollir les teves dades com a conseqüència de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les dades tindrà com a única finalitat l’informar a les persones interessades sobre serveis, esdeveniments i formació relacionada amb la nostra activitat professional, així com desenvolupar l’activitat professional, i es basa en l’interès legítim de Llars de Criança per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent o el consentiment prestat per les persones interessades sol·licitat pel cas concret.

Aquestes dades són les adequades per a les finalitats que es descriuen en el punt següent.

Tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment al domicili social de l’Associació Llars de Criança, carrer Bertran, 46, Àtic 1 08023 de Barcelona i/o mitjançant correu electrònic a l’adreça
llarsdecrianca@gmail.com

La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada, i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de mantenir la relació o la prestació del servei, en el seu cas.

Amb quina finalitat tractem les teves dades i fins quan?

La informació que ens has facilitat o puguis facilitar-nos en el futur s’utilitza estrictament per als següents propòsits, segons correspongui:

  • Processar les teves consultes i/o sol·licituds.
  • Gestionar el servei contractat.
  • Verificar la teva identitat.
  • Enviar informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis.
  • Donar compliment de les diferents obligacions legals de l’Associació Llars de Criança.

Conservarem les dades proporcionades mentre duri la nostra relació, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins el moment que revoquis el consentiment atorgat, excepte que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

A qui podem facilitar les teves dades i per quin motiu?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

  • Persones o empreses proveïdores que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que Llars de Criança els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de comunicació, web, assessorament, formació i proveïdores de serveis de pagament.
  • Entitats dependents o vinculades per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns i fins promocionals, inclòs el tractament de dades personals.
  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que Llars de Criança està subjecta per la seva activitat.
  • Terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o vàries de les finalitats descrites.

Es poden produir transferències internacionals de dades en els supòsits en els que es facin publicacions de fotografies a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Youtube, Linktree…) d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent, que la persona interessada pot retirar en qualsevol moment. Les esmentades transferències internacionals, en el seu cas, compten amb les garanties adequades en basar-se en clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.
Llars de Criança fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat de les persones usuàries, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar-ne la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Quins són els teus drets?

Com a persona interessada directa, tens dret a obtenir confirmació sobre si les persones responsables estem tractant les dades personals que ens concerneixen o no. Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.
Per a exercitar els esmentats drets, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a Llars de Criança, Ref. Protecció de dades, carrer Bertran, 46, Àtic 1, 08023 de Barcelona, o bé per correu electrònic
llarsdecrianca@gmail.com. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades et pots adreçar a la delegada de Protecció de Dades, per correu electrònic a:
llarsdecrianca@gmail.com
Per últim, et recordem el teu dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

I les cookies?

Llars de Criança pot utilitzar cookies quan una persona usuària navegui per la seva pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor amb la finalitat d’enregistrar les activitats de la usuària durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel nostre web s’associen exclusivament amb una usuària anònima i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina web reconegui el navegador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, la persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar aquesta pàgina web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel web.

Les cookies utilitzades en aquest web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caràcter personal.

Enllaços a altres pàgines web:

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixis amb atenció la política de cada pàgina per la que naveguis i et posis en contacte amb les persones propietàries per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obtens l’enllaç a la nostra pàgina web a través d’alguna web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.