Que és una Llar de Criança?

Que és una Llar de Criança?

Les Mares de Dia són les persones adequadament formades que ofereixen el servei de LLar de Criança.

Totes les Mares de dia, treballen a la seva pròpia llar per acompanyar a 4-5 infants de 0 a 3, i en algunes ocasions també fins els 6 anys. 

Es segueix un ritme natural, tranquil i sempre respectant el desenvolupament individual de cada infant, oferint sempre un entorn familiar, tranquil i amorós que els permetrà créixer amb seguretat.

Aquest model d’atenció a la petita infància, reconegut oficialment fa molts anys arreu d’Europa, dóna la possibilitat que els infants puguin viure unes hores del seu dia a dia en un ambient tranquil i amorós amb altres infants.

La principal funció de la Mare de Dia, és atendre les necessitats bàsiques de l’infant. Acompanyar i observar a través d’una mirada respectuosa i afectuosa. Recolzant el ritme dels infants sense influir, ni intervenint, respectant el seu instint, confiança i llibertat de moviment.

Les principals caracteristiques de les llars de criança

Joc lliure

És la principal activitat de l’infant, ha de sorgir de manera espontània, per iniciativa pròpia i ha de gaudir fent-ho.

Espais Adaptats

Espais molt cuidats i pensats perquè siguin ambients acollidors per als infants, que és la base saludable per a l’aprenentatge, on poden trobar al seu abast tots els elements necessaris per desplegar la seva creativitat i imaginació.

Materials disponibles i a l’abast perquè els infants juguin, creixin i es desenvolupin al seu ritme. Amb materials naturals i quotidians, senzills i desestructurats, que fomenten l’activitat autònoma i reforcen el vincle amb l’entorn.

Pedagogies de referència

Warldorf, Pikler, Montessori, Reggio Emilia, Wild…

Llibertat i límits

Moviment lliure, tots els materials estan al seu abast. Els límits son molt importants ja que ens donen seguretat. LLIBERTAT NO és implica a LLIBERTINATGE.

Entorn natural

Entorn i sortides a l’exterior per a observar els arbres, flors, aigua, terra, l’hort, ocells… deixant-nos sorprendre per la riquesa dels cicles de la vida.

Respecte i No judici

Respecte als materials i espais, respecte cap als altres i respecte cap a un mateix.

Adaptació pausada

Les primeres estades a l’espai seran graduals completament pausades i sempre en presència d’un adult de referència (mare, pare, tutor, avi, àvia). El temps de coneixença dependrà de les necessitats de cada infant/família.

Trobades i xerrades

Espais obert a la família.