Què oferim?

Acompañar la "readaptación"

Què oferim?

L’Associació treballa per oferir-te diversos serveis i permet fer realitat la pròpia missió, visió i valors de l’Associació.

Els serveis que podràs gaudir com a sòcia:

1. Activitats de formació pròpia:

2. Acompanyament personalitzat en la gestió:

  • En el procés de creació de la llar de criança.
  • En el dia a dia de la llar de criança.
  • En la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil específica amb descompte.

3. Treball en xarxes territorials on les llars de criança s’agrupen per proximitat:

  • Espais de reunió, de trobada, de col·laboració entre les mares/pares de dia del territori.
  • Canals de comunicació específics (grups de Whatsapp, grups de Facebook, etc.)
  • Organització de trobades grupals amb totes les xarxes.

4. Activitats de suport i supervisió

Activitats de suport i supervisió grupal amb la col·laboració d’una psicòloga especialitzada.

5. Recursos i documentació de treball:

  • Documents “Orientacions d’interès” (documents per facilitar el desenvolupament de la professió de mare/pare de dia).
  • Cessió de material específic de l’Associació per a participar en actes públics (per exemple: carpa i pancarta per fires o jornades del territori) i per fer difusió entre les famílies.

6. Directori de Llars de Criança:

Directori de Llars de criança a la pàgina web, amb mapa inclòs, on les famílies poden trobar les llars de criança de l’Associació que millor s’adapten a les seves necessitats.

7. Difusió de la professió de mare/pare de dia:

Difusió de la professió de mare/pare de dia i les llars de criança a la web, al Facebook i a l’Instagram de l’Associació.

8. Guia Amiga de LLars: serveis, productes i projectes afins amb descompte.

Més informació

Si vols obtenir més informació sobre els serveis que oferim en funció de cada tipologia de soci, clica el següent enllaç:
Serveis que oferim.