Qui som?

L’Associació Llars de Criança és una associació sense ànim de lucre, a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la persona. En particular dels infants i a les seves famílies. Creiem que educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves famílies i els de qui els acompanya.

Les mares/pares de dia oferim un servei d’atenció a la petita infància personalitzat, professional i de qualitat a la nostra llar, al ritme de cada família i en un ambient quotidià. Amb adaptacions pausades i amb una ràtio d’infants molt petita.

Des de la pròpia casa, convenientment adaptada i equipada, posem a disposició la nostra experiència per acompanyar en el seu creixement a un nombre reduït d’infants (4-5) i d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys (en ocasions també fins als 6 anys) dins d’un ambient acollidor, tranquil i amorós, respectant el ritme natural i individual de desenvolupament de cada infant.

Tenim com a objectius:

Sensibilitzar i facilitar informació sobre aquesta opció d’acompanyament de 0-3 i a les seves famílies a l’opinió pública, reclamant així el reconeixement legal de l’activitat amb les administracions competents.

Aquest model d’atenció a la petita infància, reconegut oficialment en diversos països d’Europa i a diverses comunitats autònomes com Madrid, Navarra i Galicia des de fa anys, afavoreix principalment a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.

L’associació es dedica a donar suport i a difondre els projectes amb aquesta mirada i a treballar per un reconeixement legal de les opcions que no passen per l’escolarització formal, ja que actualment no hi ha una figura legal explícita a la que ens puguem acollir (igual que les famílies que eduquen a casa i les “escoletes” alternatives que són incompatibles amb els requisits que s’exigeixen a l’escola privada formal).

La principal raó per associar-s’hi és fer pinya i donar suport al moviment d’una educació centrada en la persona, en la seves necessitats, de manera integral, sana, respectuosa i viva.

Som una associació sense ànim de lucre, les sòcies paguem una quota anual i la feina que fem és voluntària. Amb els diners de l’Associació els invertim en manteniment de la web, desplaçaments per a fer visites a les sòcies, lloguers d’espais de trobades, formacions, assistim a fires per a fer visible la nostra professió, etc .

Des de l’Associació Llars de Criança defensem un moviment pedagògic on l’educació està centrada en la persona. Donem cabuda a diferents referents pedagògics: Emmi Plikerl’institut LóczyMaria MontessoriLoris Malaguzzi, Reggio Emilia, WaldorfRebecca Wild, les germanes AgazziElionor GoldschmiedAucouturierEducació Viva, … que comparteixen aquests principis metodològics com la individualització, la socialització, l’aprenentatge a través de l’experimentació i la manipulació i la importància de l’educació emocional i la criança respectuosa.

Així mateix, considerem imprescindible una formació continuada per part de les Mares de dia i supervisió entesa com un acompanyament respectuós a les mares/pares de dia.