Vols ser mare de dia?

Vols ser mare de dia?

Per a ser mare o pare de dia associada a LLars de Criança, cal:

Requisits ha de tenir una Mare de dia?

 • Posseir una de les següents titulacions (o estar en procés d’obtenir-la): Tècnic Educació Infantil, Magisteri, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social (amb experiència amb infants).
 • Formació per a mares/pares de dia de Llars de criança
 • Formació en pedagogies afins, 20 hores com a mínim.
 • Pràctiques en llars de criança i la reflexió corresponent, 60 hores.
 • Curs de primers auxilis per nadons i infants petits (recomanem el de la CREU ROJA), amb teoria i pràctica, 22 hores com a mínim.
 • Certificat de manipulació d’aliments.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual negatiu i persones que hi conviuen en la llar.
 • Entrevista i visita de la LLar per part de l’Associació.

I compromisos ?

 • Treballar a la pròpia llar.
 • Atendre 4 infants com a màxim (en casos excepcionals, màxim 5 infants).
 • L’estada de cada infant a la llar ha de ser de màxim 8 hores.
 • Treballar amb infants un màxim de 8 hores.
 • En el cas de que la llar de criança sigui compartida per dos mares/pares de dia, es poden acollir simultàniament un màxim de 8 infants.
 • Comprometre’s a participar en les sessions de treball grupal (supervisions) i a fer formació continuada.

L’Associació Llars de Criança es regeix pels mateixos requisits, que tenen les nostres companyes ja regulades AMADIMA de Madrid. Així mateix, cal tenir en compte que els espais dels habitatges propis de les mares/pares de dia on es desenvolupi el servei, les llars de criança, també hauran de complir determinats requisits.

+ info aquí