Sortim als mitjans

Sortim als mitjans

Entrevista amb la nostra Companya Laura Moreno del projecte de Llar de Criança el Gessamí (Vallbona)

2023:
TV3: Clam de les mares de dia per acabar amb “irregularitats, volem ser regulades per Claudia Peris, presidenta actual de l’Associació

2019-2020:
TV3: La Generalitat està ultimant un decret per regular l’activitat de les mares de dia

DOLORS BASSA 2019-2020

2020:
TV3: LLar de criança Vs Escoles Bressol VS Cangurs