Xarxes territorials

Xarxes territorials

Les llars de criança de la nostra Associació estan organitzades per xarxes territorials, el que permet enllaçar les mares/pares de dia i els seus projectes dins el seu territori, creant vincles de proximitat i afavorint resoldre les necessitats de cada llar del territori de forma propera i personalitzada.

Les xarxes territorials tenen les següents funcions:

 • Oferir espais de trobada i d’intercanvi d’experiències, suport mutu i col·laboració per compartir el dia a dia.
 • Arribar a acords relatius a tarifes de preus, participació en activitats del territori, vacances, substitucions…
 • Escollir una mare/pare de dia referent que representa la xarxa territorial davant l’Associació i participa en la Junta.
 • Escollir una mare/pare de dia que acull les noves mares/pares de dia del territori que formen part a l’Associació.

Les xarxes territorials de l’Associació, però, no estan soles, compten amb tot el suport de l’Associació en forma de:

 • Sessions de supervisió grupals.
 • Sessions d’acompanyament professional.
 • Formació.
 • Tallers i acompanyament per a les famílies de cada xarxa.
  Les xarxes que pots trobar arreu de Catalunya són:
 • Baix Llobregat/Alt Penedès
 • Barcelonès
 • Garraf
 • Girona
 • Lleida
 • Osona
 • Tarragona
 • Vallès

Si tens un projecte de mare de dia o vols iniciar-te en aquesta professió, pots dirigir-te a llarsdecrianca@gmail.com